โยนิโสมนสิการ
โดย sirikarn  26 พ.ค. 2551
หัวข้อหมายเลข 8721

กราบอาจารย์คะ

อยากเรียนถามความหมายของคำว่า โยนิโสมนสิการ และวิธีการกำหนดจิตในขณะดูรูป นาม โยนิโสมนิการกำหนดอย่างไรคะความคิดเห็น 1    โดย study  วันที่ 26 พ.ค. 2551

ขอเชิญคลิกอ่านที่ ..

โยนิโสมนสิการคืออย่างไร

โยนิโสมนสิการในชีวิตประจำวัน

วิธีการทำโยนิโสมนสิการ

โยนิโสมนัสสิการ ต่างกับ อโยนิโสมนัสสิการ อย่างไร


ความคิดเห็น 2    โดย sirikarn  วันที่ 26 พ.ค. 2551

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ และ อนุโมทนากับทุกท่านที่ช่วยให้ความเข้าใจที่ถูกค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย แล้วเจอกัน  วันที่ 26 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนา

ความคิดเห็น 4    โดย เจริญในธรรม  วันที่ 27 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนา

ความคิดเห็น 5    โดย wannee.s  วันที่ 27 พ.ค. 2551

โยนิโสมนสิการ คือการคิดพิจารณาโดยแยบคาย เช่น ขณะที่กุศลจิตเกิดเป็นไปในทาน ในศีล ในภาวนา ก็ขื่อว่าเป็นโยนิโสมนสิการค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย suwit02  วันที่ 28 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ