ลักษณะของคนพาลเป็นอย่างไร คติของเขาเป็นอย่างไร
โดย supin.s  12 ต.ค. 2549
หัวข้อหมายเลข 2255

ที่ว่าคนพาล คนพาล จะมีอะไรเป็นเครื่องหมายให้รู้ได้บ้าง และคติของคนพาลเป็น อย่างไร
ขอบพระคุณค่ะความคิดเห็น 1    โดย study  วันที่ 12 ต.ค. 2549

เชิญคลิกอ่าน....

เครื่องหมายและคติของคนพาล


ความคิดเห็น 2    โดย study  วันที่ 12 ต.ค. 2549

เชิญคลิกอ่าน...

พาลลักขณะ พาลภูมิ [อรรถกถาพาลบัณฑิตสูตร]


ความคิดเห็น 3    โดย somjad  วันที่ 12 ต.ค. 2549
อ่านมาถึงนี่ก็ให้นึกถึง ลูกน้องที่เป็นคนพาล หาความดีมิได้เจอเลย ทำอกุศลนานัปการ เมื่อได้ฟังสูตรนี้แล้ว เขาก็ต้องได้รับผลกรรมอันชั่วช้าของเขา มิความจำเป็นอย่างใดที่จะผูกโกรธเอาไว้

แต่ก็นึกถึงตัวเองว่าก็ยังเป็นพาลอยู่ จะเรียกว่าเป็นกัลยาณปถุชนก็ยังไม่ได้ เพราะทำอกุศลกรรมมามากเหมือนกัน แต่ก็สนใจในธรรมะ และมีศรัทธาอย่างยิ่งในพระรัตนตรัย เมื่อได้ยินได้ฟังเพิ่มขึ้นศรัทธาก็มากยิ่งขึ้นเหมือนกัน มีหลายบทหลายตอนที่ไม่เชื่อเท่าไหร่นักแต่ก็ต้องจำนนด้วยเหตุผล เราท่านก็เหมือนกันนะครับ ไม่ทราบว่าชาติหน้าจะสู่อบายภูมิหรือเปล่า

ความคิดเห็น 4    โดย chatchai.k  วันที่ 14 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ