อริยสัจ ๔ [อรหันตสูตร]
โดย wittawat  7 ต.ค. 2554
หัวข้อหมายเลข 19859

ความหมายของ อริยสัจ ๔ หมายถึง ความจริงของพระอริยะ หรือ ความจริงที่ทำให้บุคคลรู้แจ้งเป็นพระอริยะ ได้แก่

ทุกขอริยสัจ หมายถึง สภาพธรรมที่เกิดดับ ได้แก่ โลกียจิต ๘๑ เจตสิก ๕๑ รูป ๒๘ (เว้นโลภเจตสิก ๑ เพราะแบ่งไว้เป็นทุกขสมุทยอริยสัจ) นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับ ที่ว่าสุข โดยสุขเวทนา หรือ โสมนัสเวทนา แม้สุขแล้วก็ยังต้องแปรไปอีก เพราะตั้งอยู่ไม่ได้ เพียงนิดเดียวแล้วก็หายไป ซึ่งจะเข้าใจได้ต้องฟัง ต้องศึกษาธรรมให้เข้าใจชัดเจน จึงจะสามารถเข้าใจลักษณะของทุกข์ได้

ทุกขสมุทยอริยสัจ หมายถึง เหตุแห่งทุกข์ ได้แก่ ความยินดีพอใจ หรือตัณหา หรือโลภเจตสิก

ทุกขนิโรธอริยสัจ หมายถึง ความดับแห่งทุกข์ คือ พระนิพพาน

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ หมายถึง ทางดำเนินไปสู่ความดับแห่งทุกข์ ได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากอรหันตสูตร ... ข้อความเตือนสติเรื่องอรหันตสูตรความคิดเห็น 1    โดย nong  วันที่ 7 ต.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย bsomsuda  วันที่ 8 ต.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย เซจาน้อย  วันที่ 16 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ