มีกิเลสมาก แล้วมีหนทางที่จะดับกิเลสหรือยัง
โดย khampan.a  10 ต.ค. 2563
หัวข้อหมายเลข 33079

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๒๕๖]

มีกิเลสมาก แล้วมีหนทางที่จะดับกิเลสหรือยัง


เวลาที่พูดถึงนิพพาน (ธรรมที่มีจริง ไม่เกิดไม่ดับ) โดยที่ไม่รู้ว่าหมายความถึงอะไร ความอยากถึง จะถึงได้ไหม? เพราะอยาก เป็นกิเลส เพราะฉะนั้น ถ้าทราบว่าฟังพระธรรมเพื่อถึงการดับกิเลสเป็นสมุจเฉทคือไม่เกิดอีกเลย ก็จะทำให้รู้จุดประสงค์ว่าทุกวันนี้มีอกุศลมากไหม? มีกิเลสมากไหม? แล้วมีหนทางที่จะดับกิเลสหรือยัง? ถ้าไม่มีปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูก ก็ไม่มีทางเลยที่จะทำให้กิเลสนั้นลดน้อยลงไปได้ เพราะเหตุว่า กิเลสมีหลายระดับ ระดับที่อยู่ในใจ ยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่เป็นพืชเชื้อที่จะทำให้ไม่ว่าอะไรจะปรากฏกระทบให้รู้ว่าสิ่งนั้นมี ก็มีความต้องการติดข้องในสิ่งนั้นแล้ว เพราะฉะนั้น ก็ยากแสนยากที่จะรู้ว่าสะสมความไม่รู้มานานแสนนาน เมื่อมีความไม่รู้ก็มีความติดข้องมากมาย แล้วก็มีกิเลสอื่นอีกมากด้วย ไม่ใช่มีแต่เฉพาะความไม่รู้กับความติดข้อง เพราะฉะนั้น ผู้ที่เห็นโทษของอกุศล และรู้ว่ามีหนทางที่จะทำให้อกุศลเบาบางจนกระทั่งสามารถที่จะดับหมดได้ โดยไม่ต้องคิดถึงนิพพานเลย เพียงคิดถึงว่าเดี๋ยวนี้มีอกุศลหรือเปล่า แล้วหนทางที่ทำให้อกุศลนั้นลดน้อยลงได้ ก็คือ การได้ฟังพระธรรมจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมที่มีจริงๆ ในขณะนี้ ทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจตามความเป็นจริงด้วย เพราะฉะนั้น การสนทนาธรรมเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงก็เป็นมงคล (เหตุแห่งความเจริญ) สูงสุดประการหนึ่ง


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัยความคิดเห็น 1    โดย kullawat  วันที่ 16 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 13 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ