มายา [อักโกสกสูตร]
โดย wittawat  20 ก.ค. 2554
หัวข้อหมายเลข 18783

มายา

ขณะนี้มีเห็น ขณะที่ได้ยินก็ไม่ใช่ขณะที่เห็น เพราะปรากฏพร้อมกันไม่ได้ ต้องปรากฏทีละอย่าง ทีละลักษณะ แต่เพราะเกิดดับสืบต่อรวดเร็วมาก ก็อยู่ในโลกของเรื่องราว มายา ความลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงตลอดเพราะไม่รู้ลักษณะเกิดดับ ขณะนี้รูปธรรม นามธรรมกำลังเกิดดับ ตามที่ทรงแสดงเรื่องวิถีจิต แต่ไม่ปรากฏสักอย่างเดียวว่าเป็นธรรม

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจาก

อักโกสกสูตร.. ข้อความเตือนสติเรื่องอักโกสกสูตรความคิดเห็น 1    โดย paderm  วันที่ 20 ก.ค. 2554

แต่เพราะเกิดดับสืบต่อรวดเร็วมาก ก็อยู่ในโลกของเรื่องราว มายา ความลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงตลอด

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย khampan.a  วันที่ 21 ก.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย ผิน  วันที่ 21 ก.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ความคิดเห็น 4    โดย chatchai.k  วันที่ 30 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 5    โดย chatchai.k  วันที่ 30 ก.ค. 2564

ขอเชิญอ่านเพิ่มเติม...

เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ์ [๒๗๙]