พรปีใหม่ ๒๕๕๔ จากความประทับใจ
โดย Khaeota  27 ธ.ค. 2553
หัวข้อหมายเลข 17653

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้า ท่านอาจารย์สุจินต์ ที่เคารพยิ่ง กราบขออนุญาตนำธรรมที่ ท่าน อ. แสดง และเป็นธรรมที่มีคุณค่าควรจดจำยิ่ง จุดประสงค์ในชีวิต ไม่ควรเป็นอย่างอื่น นอกจากเจริญสติปัฏฐาน เพื่อเป็นพรปีใหม่ ๒๕๕๔ แด่ ลูกศิษย์ ท่าน อ. และผู้ศึกษาธรรมทุกๆ ท่านค่ะ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านค่ะความคิดเห็น 1    โดย chaiyut  วันที่ 28 ธ.ค. 2553

"พรอันประเสริฐยิ่ง"

ขอกราบอนุโมทนาในความเมตตากรุณาของท่านอาจารย์

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณ Khaeota ด้วยครับ


ความคิดเห็น 2    โดย วันชัย๒๕๐๔  วันที่ 28 ธ.ค. 2553

"...จุดประสงค์ในชีวิต ไม่ควรเป็นอย่างอื่น นอกจากเจริญสติปัฏฐาน..."

กราบเท้าอนุโมทนาท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง เป็นพรปีใหม่ที่มีค่าอย่างยิ่ง และ เป็นบุญของข้าพเจ้าเหลือเกิน มีทุกวันนี้ ที่พอจะเข้าใจธรรมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นบ้างก็เพราะท่านแท้ๆ ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของพี่แก้วตาด้วยครับ


ความคิดเห็น 3    โดย wannee.s  วันที่ 28 ธ.ค. 2553

พรคือสิ่งที่ประเสริฐคือความดีทุกอย่าง ควรอบรม ควรเจริญให้ยิ่งขึ้น และ ขณะที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือ ขณะที่ฟังธรรมแล้วเข้าใจ แล้วสติปัฏฐานเกิดค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย จักรกฤษณ์  วันที่ 28 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 5    โดย pannipa.v  วันที่ 28 ธ.ค. 2553

นอกจากปัญญาเครื่องรู้ ตปะเครื่องเผาความชั่วนอกจากความสำรวมอินทรีย์ นอกจากความสละคืนทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มองไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลาย ดังนี้ จาก สุมังคลวิลาสินี ทีฆนิกาย มหาวรรค

ขออนุโมทนา และ สวัสดีปีใหม่ ค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย เมตตา  วันที่ 28 ธ.ค. 2553

พรปีใหม่ ๒๕๕๔ จากความประทับใจ

ประโยชน์จริงๆ คือ การรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันซึ่งเป็น พระอภิธรรม กราบเท้าอนุโมทนาท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นบุญของข้าพเจ้าที่ได้มาพบยอดกัลยาณมิตร ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริง ซึ่งก็คือพระอภิธรรม ข้าพเจ้าเคยปรารถกับทท่านอาจารย์ว่า มีบุญจริงๆ ที่ได้มาพบท่านอาจารย์ จึงได้เข้าใจธรรม ท่านบอกข้าพเจ้าว่า เพราะเป็นบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้แต่ปางก่อน

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่แก้วตา ด้วยค่ะ


ความคิดเห็น 7    โดย Charlie  วันที่ 28 ธ.ค. 2553
กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาด้วยครับ

ความคิดเห็น 8    โดย สุภาพร  วันที่ 29 ธ.ค. 2553

ขอกราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง และ ขอให้ท่านมีสุขพลานามัยแข็งแรงค่ะ

ขอกราบอนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 9    โดย yupa  วันที่ 29 ธ.ค. 2553
ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่าน อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ค่ะ

ความคิดเห็น 10    โดย JANYAPINPARD  วันที่ 29 ธ.ค. 2553

พรปีใหม่ 2554 ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดพระธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจด้วยตนเอง ด้วยความเมตตาและอดทนต่อศิษย์ตลอดมา ถือเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดและเป็นพรที่มีค่าสูงยิ่ง ประทับใจ ทั้งปีที่ผ่านมา ปี 2554 ที่จะมาถึง และตลอดไปคะและขอกราบขอบคุณวิทยากร สหายธรรมทุกท่านที่เกื้อกูลให้ความรู้ความเข้าใจธรรมะการให้ธรรมะเป็นการให้พ้นจากเครื่องจองจำคือพ้นจากกิเลสทั้งปวง


ความคิดเห็น 11    โดย pat_jesty  วันที่ 29 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 12    โดย สมศรี  วันที่ 30 ธ.ค. 2553

ในวาระขึ้นปีใหม่

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ท่านอาจารย์วิทยากรทุกท่านที่มีเมตตาถ่ายทอดวิชาการซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ พระธรรมซึ่งลึกซึ้ง และยากที่จะเข้าถึง นับเป็นลาภอันประเสริฐที่ได้ฟังพระธรรม จากมูลนิธิฯ แห่งนี้ ขอขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีไมตรีจิตเอื้อเฟือในการให้ความรู้ ความเข้าใจพระธรรม ให้มีกำลังใจ มีความอดทน และมีความพากเพียร ในการที่จะศึกษาพระธรรมที่แสนยากนี้


ความคิดเห็น 13    โดย pamali  วันที่ 30 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณท่านอจ.สุจินต์ และขออนูโมทนาในกุศลจิตของท่านอจ.และทุกๆ ท่านค่ะ


ความคิดเห็น 14    โดย Sensory  วันที่ 31 ธ.ค. 2553

สาธุ กราบขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 15    โดย รากไม้  วันที่ 31 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่ทำให้ชีวิตนี้ ผมได้มีโอกาสเข้าใกล้พระธรรมอันลึกซึ้ง ของพระอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ถ้า่ไม่มีท่านอาจารย์ ได้กรุณาถ่ายทอดให้โดยละเอียด ผมคงไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟัง และทำความเข้าใจพระธรรมจนเกิดปัญญาได้เลย

คำสอนของอาจารย์ทุกบททุกตอนมีคุณค่าทั้งนั้น ไม่สามารถยกเพียงบทใดบทหนึ่งมากล่าวได้เพียงส่วนเดียว ผมขอน้อมไว้ในใจทั้งหมด เพื่อเตือนใจให้เกิดสติ ตลอดไป และจะไม่ละทิ้งการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจยิ่งๆ ขึ้นไป


ความคิดเห็น 16    โดย khampan.a  วันที่ 31 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่ Khaeota และ ทุกๆ ท่านครับ


ความคิดเห็น 17    โดย ผิน  วันที่ 31 ธ.ค. 2553

ขอกราบเท้าอนุโมทนาท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ ขออนุโมทนา ท่านวิทยากร ทุกท่านค่ะ เพราะทุกท่านทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจในพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะท่านอาจารย์สุจินต์ เปรียบเสมือนมารดาแห่งธรรมของข้าพเจ้า เป็นแสงสว่างนำทางของจิตวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะขอศึกษาพระธรรมให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ


ความคิดเห็น 18    โดย saifon.p  วันที่ 31 ธ.ค. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ

ความคิดเห็น 19    โดย h_peijen  วันที่ 2 ม.ค. 2554

กราบเท้าอนุโมทนาท่านอจ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ


ความคิดเห็น 20    โดย คุณ  วันที่ 3 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 21    โดย พรรณี  วันที่ 4 ม.ค. 2554

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร จากบ้านธัมมะ ทุกท่าน และคุณสุภาพรรณ ชูสวัสดิชัย เพื่อนรักที่เรียนวิทยาลัยเดียวกัน ได้ส่งซีดีและหนังสือธรรมะบรรยายโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มาให้ถึงอีกซีกโลกหนึ่ง

นับว่าเป็นของให้ที่มีค่าอย่างยิ่ง คงเป็นบุญที่ดิฉันได้สั่งสมมาบ้างจึงได้รับฟังธรรมะนี้ และเวลาได้ผ่านพ้นมาเกือบ ๕ ปี แล้ว ขออนุโมทนาและขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ


ความคิดเห็น 22    โดย BMK  วันที่ 6 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาในกุศลของ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ ท่านวิทยากรทุกท่าน ที่ได้ชี้นำทางแสงสว่างแห่งชีวิตสัตว์โลก ..เพื่อลดกิเลส ตัณหาให้เบาบางและเข้าถึงพระธรรม และ ขออนุโมทนา ท่านที่สนับสนุนรายการเผยแพร่พระธรรม ทางวิทยุและสื่อต่างๆ ทุกท่าน ครับ ...ขอให้ทุกๆ ท่านที่ได้ฟังรายการวิทยุหรือรับรู้สื่อสารใดๆ ในพระธรรม ...จงมีสติและเกิดปัญญาญาณ เข้าใจถึงพระธรรมคำสั่งสอนนั้นแตกฉานได้โดยง่ายด้วย เทอญ. ด้วยความเคารพทุกท่าน BMK.


ความคิดเห็น 23    โดย orawan.c  วันที่ 7 ม.ค. 2554

สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง คือ ลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ


ความคิดเห็น 24    โดย Joe22  วันที่ 9 ม.ค. 2554

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณKhaeota และ ทุกๆ ท่านครับ


ความคิดเห็น 25    โดย เซจาน้อย  วันที่ 9 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 26    โดย chatchai.k  วันที่ 7 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ