น้อมบูชาพระคุณครูผู้เปี่ยมด้วยเมตตา
โดย Noparat  16 ม.ค. 2558
หัวข้อหมายเลข 26052

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เนื่องในวันครู (๑๖ มกราคม) ขอกราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ครูผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ที่เกื้อกูลให้มีความเข้าใจถูกในธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ด้วยบทกลอนที่ชื่อว่า "กราบเท้าบูชาคุณ" ที่น้องชายได้แต่งไว้แล้วส่งมาให้เมื่อคราวที่เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน อินเดีย ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา (ซึ่งดิฉันพึ่งเจอค่ะ) ดังนี้

“กราบเท้าบูชาคุณ”

กราบแทบเท้า ท่านอาจารย์ จากใจศิษย์

ที่อุทิศ ชีวิตเพื่อ พระศาสนา

แสดงธรรม ตามคำสอน พระศาสดา

คอยนำพา เดินทางถูก ทุกเมื่อไป

เพราะว่ามี ท่านอาจารย์ พร่ำสอนสั่ง

เติมกำลัง ปัญญา พาสุขใส

ความเข้าใจ พระธรรม ชำระใจ

เกื้อกูลให้ คุณธรรม ค้ำชูตน

กราบแทบเท้า บูชาคุณ ท่านอีกครั้ง

ลูกศิษย์หวัง ให้ท่านสุข ทุกแห่งหน

หวังสิ่งใด ขอให้ได้ ดั่งใจตน

คุณมากล้น น้อมใส่ใจ ไม่เคยลืม


กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะความคิดเห็น 1    โดย Boonyavee  วันที่ 16 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย khampan.a  วันที่ 16 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของพี่สาว ด้วยครับ และ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ


ความคิดเห็น 3    โดย abhirak  วันที่ 17 ม.ค. 2558

บทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ทำได้ไพเราะมากครับ ทั้งยังงามด้วยอรรถที่บรรจงเรียบเรียบเข้าด้วยกัน ส่องให้เห็นถึงกุศลจิตของผู้ประพันธ์ที่มีมายังท่านอาจารย์ ซึ่งเป็นครูอันประเสริฐของพวกเรา

ขออนุโมทนาด้วยครับ


ความคิดเห็น 5    โดย ผู้ร่วมเดินทาง  วันที่ 17 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 6    โดย peem  วันที่ 17 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 7    โดย pulit  วันที่ 17 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านค่ะ


ความคิดเห็น 8    โดย swanjariya  วันที่ 18 ม.ค. 2558

กราบท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้ผู้รจนาคำประพันธุ์"บูชาพระคุณ"อันไพเราะยิ่ง


ความคิดเห็น 9    โดย siraya  วันที่ 19 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 10    โดย JANYAPINPARD  วันที่ 19 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนาคะ


ความคิดเห็น 11    โดย chatchai.k  วันที่ 22 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ