ไม่เข้าใจความจริงจะดีขึ้นได้อย่างไร
โดย khampan.a  26 ก.ย. 2563
หัวข้อหมายเลข 33031

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๒๔๔]

ไม่เข้าใจความจริงจะดีขึ้นได้อย่างไร


เราฟังเรื่องอื่นมามาก เป็นสุขเป็นทุกข์กับเรื่องอื่นๆ ชั่วคราวแล้วก็หมดไปแล้วก็จากโลกนี้ไปทั้งๆ ที่ไม่รู้อะไรเลย แต่ว่าคงไม่ลืมว่าอย่างไรๆ ก็คือว่า ชาติหน้าจะเป็นอย่างไร ก็ต้องมาจากแต่ละขณะของชาตินี้ที่สะสมทั้งกุศลและอกุศลจะติดตามไป เพราะฉะนั้น จะเป็นอะไรชาติหน้า โลภะ โทสะมากๆ เหมือนเดิมและก็ยังมีโมหะ หรือว่าค่อยๆ รู้ความจริง ซึ่งถ้าไม่รู้ความจริง เราจะดีได้ไหม? ดีได้ก็เพียงแค่เท่าที่สะสมมาเล็กๆ น้อยๆ นิดๆ หน่อยๆ แต่ดีขึ้นอีกๆ ได้ไหม

ในเมื่อทุกคนก็รู้ว่าสิ่งที่ดีตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไม่ดี แล้วก็ไม่มีใครชอบสิ่งที่ไม่ดี แต่ตัวเองเป็นเสียเอง ใช่ไหม? เพราะเหตุว่า ไม่รู้ความจริง เพราะฉะนั้น แต่ละคนก็สามารถที่จะรู้ได้ ชาติหน้า ยังไม่เกิด จริง แต่เกิดแน่ แต่จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าความเข้าใจธรรมก็จะสืบต่อไป ทำให้มีโอกาสที่จะได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจความจริงด้วย


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัยความคิดเห็น 1    โดย talaykwang  วันที่ 27 ก.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 13 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ