กรรมพาไป ปัญญานำให้ชีวิตดีหมายเลข  5442
ปรับปรุง  4 ก.ค. 2565