พลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาหมายเลข  5023
ปรับปรุง  27 ก.ย. 2564