ข้อธรรมะที่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนและผู้เริ่มต้นใหม่
หมายเลข  4209
ปรับปรุง  30 เม.ย. 2563