เพียงทีละหยด หลั่งรดในหทัย ชำระใจด้วยปัญญา
วีดีโอหมายเลข  3992
ปรับปรุง  9 ธ.ค. 2562