ผู้มีศรัทธาคืออย่างไร
วีดีโอหมายเลข  3987
ปรับปรุง  9 ธ.ค. 2562