ผู้มีศรัทธาคืออย่างไร
หมายเลข  3987
ปรับปรุง  9 ธ.ค. 2562