เกิดมาไม่รู้แล้วยังเดินทางผิดสู่สำนักปฏิบัติธรรม
หมายเลข  3981
ปรับปรุง  9 ธ.ค. 2562