เข้าใจถูกเรื่องปฏิบัติธรรม
วีดีโอหมายเลข  3963
ปรับปรุง  9 ธ.ค. 2562