มึทุกข์แล้วรู้จักทางพ้นทุกข์หรือยัง
วีดีโอหมายเลข  3946
ปรับปรุง  6 ต.ค. 2562