มึทุกข์แล้วรู้จักทางพ้นทุกข์หรือยัง
หมายเลข  3946
ปรับปรุง  6 ต.ค. 2562