ยามทุกข์ยามยาก มีที่พึ่งหรือยัง
หมายเลข  3922
ปรับปรุง  20 ก.ย. 2562