เงิน 10 ล้าน เงินในธนาคารอยู่ที่ไหน
หมายเลข  3915
ปรับปรุง  16 ก.ย. 2562