หลงสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ หลงทุกข์ในสิ่งที่ไม่มี
หมายเลข  3902
ปรับปรุง  27 ส.ค. 2562