ความจริงของการให้ที่ลึกซึ้ง
หมายเลข  3882
ปรับปรุง  24 ส.ค. 2562