ทางละ ทางสละ ทางดับกิเลส
วีดีโอหมายเลข  3879
ปรับปรุง  17 ส.ค. 2562