บารมี ความดีที่ถึงการบรรลุธรรมคืออย่างไร
วีดีโอหมายเลข  3878
ปรับปรุง  17 ส.ค. 2562