แสวงหาสิ่งที่เป็นทุกข์แต่สุขเพราะปัญญา
วีดีโอหมายเลข  3873
ปรับปรุง  6 ส.ค. 2562