เห็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เห็นแล้ว
วีดีโอหมายเลข  3871
ปรับปรุง  6 ส.ค. 2562