ครูบาอาจารย์ที่ดีคือใครและอยู่ที่ไหน
วีดีโอหมายเลข  3865
ปรับปรุง  24 ก.ค. 2562