ไม่รู้จักทุกข์ไม่มีทางพ้นทุกข์
วีดีโอหมายเลข  3823
ปรับปรุง  3 พ.ค. 2562