อ้างพุทธวจนะแต่อธิบายผิดทำลายพระพุทธศาสนา
วีดีโอหมายเลข  3138
ปรับปรุง  9 ก.พ. 2562