พระสุปฏิปันโน ไม่ใช่ครูสมาธิ ไม่ใช่อวดอุตตริ ไม่ใช่ตั้งสำนักปฏิบัติวิปัสสนา
วีดีโอหมายเลข  3087
ปรับปรุง  23 เม.ย. 2562