แต่ละท่านเป็นปลาหรือว่าเป็นเต่า
วีดีโอหมายเลข  3081
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2562