ชาวพุทธรู้จักพระภิกษุดีๆกันหรือยัง ? หรือคิดเอง
วีดีโอหมายเลข  3080
ปรับปรุง  13 มี.ค. 2562