พระภิกษุสรรหา..หลับตาเห็น (ความจริงจากคนไทยในเยอรมัน)
วีดีโอหมายเลข  3079
ปรับปรุง  24 เม.ย. 2562