เมื่อชาวใต้เข้าใจพระธรรม เข้าใจกฐิน
วีดีโอหมายเลข  3077
ปรับปรุง  10 มี.ค. 2562