ตื่นเถิดชาวพุทธ นี่หรือคือวัดในพระพุทธศาสนา
วีดีโอหมายเลข  3071
ปรับปรุง  6 มี.ค. 2562