ตื่นเถิดชาวพุทธ นี่หรือคือวัดในพระพุทธศาสนา
หมายเลข  3071
ปรับปรุง  6 มี.ค. 2562