คำว่า ณ กาลครั้งหนึ่ง และ ไปสำนักปฏิบัติเพราะไม่รู้
หมายเลข  3068
ปรับปรุง  4 มี.ค. 2562