การฟังเพื่อเข้าใจคืออย่างไร
วีดีโอหมายเลข  3066
ปรับปรุง  3 มี.ค. 2562