วัดมีมากแต่พระในวัดไม่ประพฤติธรรมคือรับเงินทอง วัดเหล่านั้นทำลายพระพุทธศาสนา
วีดีโอหมายเลข  3033
ปรับปรุง  11 ก.พ. 2562


วีดีโอแนะนำ