ไปเป็นทุกข์ เป็นห่วงเป็นใยกับสิ่งที่เป็นธรรมดา
วีดีโอหมายเลข  3003
ปรับปรุง  23 ม.ค. 2562