ก่อนจากโลกนี้ไปก็เข้าใจธรรมคืออะไร
วีดีโอหมายเลข  2985
ปรับปรุง  10 ม.ค. 2562