ชวนกันไปปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้บุญ ทำลายพระพุทธศาสนา
วีดีโอหมายเลข  2901
ปรับปรุง  4 พ.ย. 2561