หมู่สัตว์ที่เหลืออยู่ควรเมตตากัน ที่จากไปแล้วไม่ควรเศร้าโศกถึง
วีดีโอหมายเลข  2458
ปรับปรุง  8 ก.ค. 2561