แนวทางการพ้นทุกข์และละกิเลสที่ถูกต้อง
วีดีโอหมายเลข  2456
ปรับปรุง  4 ก.ค. 2561