มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พ้นทุกข์นอกจากปัญญา
วีดีโอหมายเลข  2445
ปรับปรุงข้อมูล  12 มิ.ย. 2561