วัดมีมากแต่พระในวัดไม่ประพฤติธรรมคือรับเงินทอง วัดเหล่านั้นทำลายพระพุทธศาสนา
วีดีโอหมายเลข  2444
ปรับปรุงข้อมูล  12 มิ.ย. 2561