แฉความจริง ผู้ทำสมาธิ แต่ไม่รู้จักสมาธิ วิกฤตพระพุทธศาสนา
วีดีโอหมายเลข  2426
ปรับปรุงข้อมูล  14 พ.ค. 2561