คำพูดที่ภิกษุไม่ควรกล่าว
วีดีโอหมายเลข  2424
ปรับปรุงข้อมูล  13 พ.ค. 2561