วิกฤตวงการสงฆ์และพระพุทธศาสนา และ คฤหัสถ์ที่ไม่รู้ก็สนับสนุนโจร
วีดีโอหมายเลข  2389
ปรับปรุง  8 มี.ค. 2561