ริบเงินพระ สละตามพระวินัย
วีดีโอหมายเลข  2371
ปรับปรุง  24 ม.ค. 2561