สงสารคนนินทา พิจารณาคำพูดตน
วีดีโอหมายเลข  2351
ปรับปรุง  24 ม.ค. 2561