ไปทำสมาธิ ไปสำนักปฏิบัติ ไปทางผิดทางชั่ว
วีดีโอหมายเลข  2350
ปรับปรุง  24 ม.ค. 2561