เยาวชนกับการกล่าวเคารพตามพระธรรมวินัยภิกษุรับเงินทองไม่ขัดเกลากิเลส
วีดีโอหมายเลข  2344
ปรับปรุง  24 ม.ค. 2561